Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου

  • από

Στόχος του ινστιτούτου είναι η δημιουργία ενός δικτύου ερευνητών από διάφορες σχολές σκέψης, ώστε να συμβάλλει σε μια όσον το δυνατόν πληρέστερη εικόνα των εκάστοτε, υπό μελέτη, αντικειμένων.

Σε ένα πρώτο επίπεδο το ινστιτούτο θα προσπαθήσει να συμβάλλει ερευνητικά στις παρακάτω κατευθύνσεις:

1) Κλιματική Αλλαγή (πολιτικό υπόβαθρο, κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο, τεχνικές λύσεις και ηθικές στάσεις)
2) Μεταδημοκρατία, Αυτοκρατορία και Νεοφιλελευθερισμός
3) Η Άκρα Δεξιά στην Ε.Ε.
4) Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική (βιοποικιλότητα, γενετικοί πόροι, διατροφική ασφάλεια, υποβρύχια μεταλλευτική δραστηριότητα και περιβαλλοντική διαχείριση)
5) Θεωρία και Πολιτική των Κοινών
6) Λαϊκισμός και Λαϊκιστικά Κόμματα στην Ευρώπη