Σεμινάριο | H μετάβαση από τη μοντέρνα στη σύγχρονη τέχνη | A. Πασίδη

Διάρκεια σεμιναρίου: 10 μαθήματα | 10 ώρες Περιγραφή σεμιναρίου: Το διαδικτυακό σεμινάριο ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning) έχει σαν σημείο αφετηρίας τις ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες οι οποίες σηματοδοτούν τις απαρχές του μοντερνισμού, περιγράφοντας τις δραματικές αλλαγές που διαδραματίζονται στην τέχνη κατά το πέρασμα από το 19ο στον 20ο αιώνα. Θα συζητήσουμε τα κινήματα των αρχών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σεμινάριο | H μετάβαση από τη μοντέρνα στη σύγχρονη τέχνη | A. Πασίδη.