Σεμινάριο | Τί είναι η φιλοσοφία; | Φώτης Τερζάκης | 4 ώρες

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 μαθήματα | 4 ώρες Περιγραφή: Στο πρώτο μέρος του διαδικτυακού σεμιναρίου ασύγχρονης εκπαίδευσης, επιχειρούμε να ορίσουμε τον τύπο δραστηριότητας που λέμε φιλοσοφία σε σύγκριση και αντιπαράθεση με τον μύθο και το μυθικό σκέπτεσθαι, με την θεολογία, και με την πειραματική επιστήμη· εξετάζουμε την αρχιτεκτονική του φιλοσοφικού λόγου (κρίσεις-συλλογισμούς-επιχειρήματα)· προσπαθούμε να φέρουμε σε συσχετισμό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σεμινάριο | Τί είναι η φιλοσοφία; | Φώτης Τερζάκης | 4 ώρες.