Περιβαλλοντική Φιλοσοφία | Σταύρος Καραγεωργάκης

Σεμινάριο // 24 Noεμβρίου- 22 Δεκεμβρίου 2021 // Τετάρτη 7-9μμ // 5 συναντήσεις / 10 ώρες // Δήλωση συμμετοχής: εδώ // Περιγραφή σεμιναρίου: Σ’ αυτό το σεμινάριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν όψεις της περιβαλλοντικής φιλοσοφίας, εστιάζοντας στις βασικές θεωρίες οι οποίες διαμόρφωσαν αυτόν τον σχετικά νέο φιλοσοφικό κλάδο. Η περιβαλλοντική φιλοσοφία, και ειδικότερα η περιβαλλοντική … Συνεχίστε να διαβάζετε το Περιβαλλοντική Φιλοσοφία | Σταύρος Καραγεωργάκης.