Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ως στρατηγική μετριασμού της Κλιματικής Κρίσης

Nadia Johanisova* Το πρόβλημα με την κυρίαρχη καπιταλιστική επιχείρηση Η κλιματική κρίση προκαλείται από ένα οικονομικό σύστημα που στοχεύει στην αέναη αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης. Η αύξηση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών οδηγεί σε μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον: περισσότερες εξορύξεις πόρων και μεγαλύτερη ρύπανση, συμπεριλαμβάνοντας την εκπομπή περισσότερων αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, στη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ως στρατηγική μετριασμού της Κλιματικής Κρίσης.