Απαντώντας στην κλιματική κρίση μέσα από την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία. Ποιος ο ρόλος των δημόσιων πολιτικών;

Σοφία Αδάμ* Αν δεχτούμε ότι η κλιματική κρίση είναι μία έκφραση της πολυεπίπεδης συστημικής κρίσης που βιώνουμε στο πλαίσιο του υπάρχοντος παραδείγματος κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης, τότε χρειαζόμαστε κατάλληλες μετασχηματιστικές δημόσιες πολιτικές. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα, θα εξηγήσουμε τι εννοούμε όταν λέμε μετασχηματιστικές πολιτικές και θα εξετάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά που τις … Συνεχίστε να διαβάζετε το Απαντώντας στην κλιματική κρίση μέσα από την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία. Ποιος ο ρόλος των δημόσιων πολιτικών;.