Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: συνεξέταση όλων των παραμέτρων λειτουργίας μέσα από παραδείγματα.

Χριστίνα Κονταξή* Στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) η αειφορία θα έπρεπε να έχει πρωταρχική σημασία καθώς δεν νοείται μια άλλη οικονομία αν δεν αναπτύσσει και μια διαφορετική σχέση με το περιβάλλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους είτε αναπτύσσοντας δραστηριότητες οι οποίες προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη είτε με τη συνεκτίμηση των κριτηρίων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: συνεξέταση όλων των παραμέτρων λειτουργίας μέσα από παραδείγματα..