Πώς η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να μετριάσει την κλιματική κρίση. Εναλλακτικές λύσεις για την ανατροπή του αγροδιατροφικού συστήματος.

Eduard Hernández Nualart* Αυτήν τη στιγμή, σε όλο τον κόσμο αναδύονται λαϊκά κινήματα και λαμβάνουν χώρα μεγάλες διαδηλώσεις πολιτικής ανυπακοής κατά αυταρχικών κυβερνήσεων. Χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη και συνεργασία για να μεγαλώσει η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αδικίες και να δυναμώσουν οι αγώνες ενάντια στη διαρκώς αυξανόμενη ανισότητα παγκοσμίως. Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πώς η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να μετριάσει την κλιματική κρίση. Εναλλακτικές λύσεις για την ανατροπή του αγροδιατροφικού συστήματος..