Σεμινάριο | Η Σχολή της Φρανκφούρτης και η Κριτική Θεωρία

| 10 συναντήσεις || 20 ώρες | | Διαδικτυακό σεμινάριο ασύγχρονης παρακολούθησης | Αναλυτικό περιεχόμενο: 1: Η δημιουργία τού «Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών» και η πρώιμη ιστορία του ως το 1930.2: Το διεπιστημονικό πρόγραμμα μιας Κριτικής Θεωρίας και ο αξιακά εμποτισμένος υλισμός τού Max Horkheimer.3: Κριτική τού επιστημονισμού και του βουλησιαρχικού ανορθολογισμού. H κοινωνιολογία τής λογοτεχνίας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σεμινάριο | Η Σχολή της Φρανκφούρτης και η Κριτική Θεωρία.