Σεμινάριο | Λογοτεχνία και (αντι)εξουσία (Κ. Δεσποινιάδης)

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες / 16 ώρες. Απρίλιος- Μάιος 2019 Περιγραφή σεμιναρίου: Είναι το λογοτεχνικό έργο ένα αποκλειστικά αισθητικό φαινόμενο; Ο καλλιτέχνης δημιουργεί «τέχνη για την τέχνη» ή είναι σε άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του; Η κοινωνικά ευαίσθητη τέχνη, πρέπει να είναι στρατευμένη; Πού διασταυρώθηκε η ουτοπία και η λογοτεχνία, πότε οι διορατικοί λογοτέχνες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σεμινάριο | Λογοτεχνία και (αντι)εξουσία (Κ. Δεσποινιάδης).