Σεμινάριο | Σεξουαλικότητα και επικοινωνία

Διάρκεια σεμιναρίου: 10 εβδομάδες / 20 ώρες. Έναρξη 1 Μαρτίου 2019. [Photo: Κωστής Αργυριάδης] Περιγραφή σεμιναρίου: Η σχέση της σύγχρονης σεξουαλικότητας με τον χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των νέων ψηφιακών τεχνολογιών αναγνωρίζεται από όλους. Η προσπάθεια όμως διερεύνησης των επιμέρους αλληλεπιδράσεων και της διαμόρφωσης της συνολικής κατάστασης, τόσο σε ατομικό όσο και σε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σεμινάριο | Σεξουαλικότητα και επικοινωνία.