Απουσία και διεκδίκηση. Εξερευνώντας την αναπαράσταση των γυναικών στην τέχνη (Ζωή Δάβαρη)