Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διδάσκοντας το Ολοκαύτωμα μέσα από τη Λογοτεχνία και τον Κινηματογράφο

0 student

Το παρόν σεμινάριο αποσκοπεί στη διερεύνηση πτυχών που αφορούν στη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσα από τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Η έρευνα έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ενός πεδίου που συνδέει τη διδασκαλία ενός ιστορικού γεγονότος με τη Λογοτεχνία, τον οπτικό γραμματισμό και τις Νέες Τεχνολογίες (ΤΠΕ). Στο σεμινάριο θα αναλυθούν έννοιες που αφορούν στην Αναπαράσταση, τη Μνήμη και το Τραύμα, ενώ θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα Λογοτεχνικά έργα, οι κινηματογραφικές ταινίες και οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι που αφορούν στο Ολοκαύτωμα και είναι δυνατό να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς της πράξης αλλά και ερευνητές. Ταυτόχρονα, θα επιχειρηθεί ένταξη των θεωρητικών εννοιών σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο που καθορίζεται από την Κριτική Παιδαγωγική, την Κριτική Εγγραμματοσύνη των Μέσων και τις Πολιτισμικές Σπουδές.

Η σύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με την ψηφιακή εποχή και τις Νέες Τεχνολογίες (ΤΠΕ) αποπειράται να αντικατοπτρίσει τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας της Πληροφορίας και της μάθησης, μέρος της οποίας αποτελεί βέβαια και το σχολείο. Tο Ολοκαύτωμα με έμφαση στην «Παιδαγωγική του Τραύματος» μπορεί να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικά μέσα από graphic novels και ταινίες, δεδομένης της εξοικείωσης των εφήβων μαθητών με την εικόνα και γενικότερα τον οπτικό γραμματισμό στην καθημερινή τους ζωή. Η συνδιδασκαλία των ταινιών με λογοτεχνικό υλικό από την άλλη δημιουργεί ένα πιο συμπαγές παιδαγωγικό πλαίσιο που ενισχύει την πολυφωνία και τον πλουραλισμό και βοηθά στον σχεδιασμό των ψηφιακών σεναρίων.

Instructor

50.00 €