Συνεταιρισμοί συλλεκτών απορριμμάτων και οργανώσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO)* ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και υγιεινής, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων βρίσκεται σχεδόν πάντα στη δικαιοδοσία των τοπικών αρχών (τοπική αυτοδιοίκηση) και συνήθως αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη στον προϋπολογισμό τους, ιδίως στις … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνεταιρισμοί συλλεκτών απορριμμάτων και οργανώσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.