Η παιδεία ως μορφοποίηση του χάους και ο ανθρωπολογικός τύπος της αυτονομίας

Βαγγέλης Περράκης* Για να αντιληφθούμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ο Καστοριάδης χρησιμοποιεί την έννοια της παιδείας, πρέπει να πάμε βαθύτερα και να σταθούμε…