Βιβλιοπαρουσίαση | Τα ονόματα του Διονύσου | Φώτης Τερζάκης | Εκδόσεις Πανοπτικόν)

Παρουσίαση του βιβλίου του Φώτη Τερζάκη:

Τα ονόματα του Διονύσου. Προαναγγελίες μιας διαρκώς ματαιούμενης έλευσης

Εκδόσεις Πανοπτικόν, 2020.

Για το βιβλίο μιλούν ο συγγραφέας και ο εκδότης, Κώστας Δεσποινιάδης.

Κυριακή 14 Ιουνίου 2020 Διαβάστε περισσότερα “Βιβλιοπαρουσίαση | Τα ονόματα του Διονύσου | Φώτης Τερζάκης | Εκδόσεις Πανοπτικόν)”