Σεμινάριο: Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Κορνήλιου Καστοριάδη (Διαδικτυακό σεμινάριο)

3 εβδομάδες- 6 συναντήσεις- 12 ώρες // //Διαδικτυακό σεμινάριο ασύγχρονης παρακολούθησης// Περίληψη σεμιναρίου: Καθώς οι έννοιες που εισήγαγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης (1922-1997), όπως «φαντασιακό» και…