Η αφήγηση (υπό την οπτική της λογοτεχνίας) στην ταινία Memento του Christopher Nolan

Δημήτριος Π. Νάσκος* Όταν θέλουμε να πούμε μια ιστορία συνήθως ξεκινάμε από την αρχή και καταλήγουμε στο τέλος. Έτσι τουλάχιστον μας υπαγορεύει τις περισσότερες φορές…