Βιβλιοπαρουσίαση (βίντεο): Τα ονόματα του Διονύσου. Προαναγγελίες μιας διαρκώς ματαιούμενης έλευσης (Φώτης Τερζάκης/ Εκδόσεις Πανοπτικόν)

Παρουσίαση του βιβλίου του Φώτη Τερζάκη:

Τα ονόματα του Διονύσου. Προαναγγελίες μιας διαρκώς ματαιούμενης έλευσης

Εκδόσεις Πανοπτικόν, 2020.

Για το βιβλίο μιλούν ο συγγραφέας και ο εκδότης, Κώστας Δεσποινιάδης.

Κυριακή 14 Ιουνίου 2020

Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών