Σεμινάριο | Διδάσκοντας το Ολοκαύτωμα μέσα από τη Λογοτεχνία και τον Κινηματογράφο

Διάρκεια σεμιναρίου: 9 Δεκεμβρίου – 27 Ιανουαρίου 2019 (5 συναντήσεις/ 10 ώρες) Περιγραφή σεμιναρίου: Το παρόν σεμινάριο αποσκοπεί στη διερεύνηση πτυχών που αφορούν στη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσα από τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Η έρευνα έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ενός πεδίου που συνδέει τη διδασκαλία ενός ιστορικού γεγονότος με τη Λογοτεχνία, τον … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σεμινάριο | Διδάσκοντας το Ολοκαύτωμα μέσα από τη Λογοτεχνία και τον Κινηματογράφο.