Πολλές λύσεις μικρής κλίμακας

 Stephanie Wild* Ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και διανέμουμε τρόφιμα συμβάλλει περίπου στο 30% (IPCC 2019) των εκπομπών που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Η εκκαθάριση εκτάσεων για γεωργικές δραστηριότητες συμβάλλει στην αποδάσωση και την αποστράγγιση των υγροβιότοπων και ως εκ τούτου συνέβαλε σημαντικά στη μαζική εξαφάνιση των ζωικών και φυτικών ειδών που σημειώθηκε τις τελευταίες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πολλές λύσεις μικρής κλίμακας.