Συνεταιριστικό Δίκαιο και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Hagen Henrÿ * Εισαγωγή Καμιά δεν αρνείται τη σχέση αιτίου-αποτελέσματος που έχει η χρήση μη-ανανεώσιμων πόρων και η υπερβολική επιβάρυνση της φύσης από τα μη-διασπώμενα απόβλητα, με την κλιματική αλλαγή. Είναι πολύ ανησυχητικό για πολλούς/ες, αλλά κυρίως για τα πιο εύπορα τμήματα των κοινωνιών. Αυτοί/ες που η ανθρώπινη τους αξιοπρέπεια προσβάλλεται από τις επιπτώσεις των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνεταιριστικό Δίκαιο και Βιώσιμη Ανάπτυξη.