Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Giannis Perperidis

Ο Γιάννης Περπερίδης είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διατριβή σχετικά με τη φιλοσοφία της τεχνολογίας, για την εκπόνηση της οποίας είχε λάβει υποτροφία από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Έχει δημοσιεύσει σε εθνικά και διεθνή περιοδικά με κριτές (Public Realm, Technology in Society), ενώ έχει συνεισφέρει με κεφάλαια σε εγχώριους αλλά και διεθνείς συλλογικούς τόμους (Πανδιά & Κάπος (επιμ.), 2021· Ράντης (επιμ.), 2022) και (Buttler & Stocchetti (επιμ.), 2024) (υπό έκδοση στα αγγλικά). Είναι ο μεταφραστής ενός εκ των βιβλίων του Andrew Feenberg στα ελληνικά (Μεταξύ λόγου και εμπειρίας, εκδ. Ροπή, 2022) και έχει συμμετάσχει στη συλλογική μετάφραση του βιβλίου των Silke Helfrich και David Bollier για τα κοινά: Ελεύθερα, δίκαια και ζωντανά (εκδ. Νεφέλη, 2022). Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει πολλές ομιλίες σε διεθνή συνέδρια, με θέματα που σχετίζονται με τη φιλοσοφία της τεχνολογίας και την πολιτική θεωρία. Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσής του είναι η Φιλοσοφία της Τεχνολογίας, τα Κοινά και τα Ψηφιακά Κοινά, τα ψηφιακά παιχνίδια και η παιχνιδοποίηση, καθώς και οι ευρύτερες πολιτικές επιπτώσεις των τεχνουργημάτων.