Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
 
Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών- TIESS
2310270838
Ίωνος Δραγούμη 24
Θεσσαλονίκη
54624