Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Privacy Policy

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α. Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας & Πολιτική Cookies

 1. Εισαγωγικά

Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε από την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών Ε.Ε.  και το διακριτικό τίτλο «TIESS» η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη  (Στρατωνίου 5) με ΑΦΜ 801016034 -ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία είναι και ο διαχειριστής της.

Η χρήση του ιστοτόπου www.dipke.org διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά, καθώς η χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεται τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή ακόμα και να διακόπτει προσωρινά κάποιο πεδίο/ δυνατότητα/ υπηρεσία ή/και το σύνολο αυτών.

Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου, για την επεξεργασία των οποίων οι ίδιοι συναίνεσαν ταυτόχρονα με τη χρήση του ιστοτόπου της Εταιρείας (και συγκεκριμένα IP address, τόπο και χρόνο σύνδεσης, facebook profile σε περίπτωση σύνδεσης για την ανάρτηση σχολίου), και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (ιδ. κατωτέρω Κεφάλαιο Γ)

Η Εταιρεία είναι συμμορφωμένη με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που συλλέγονται σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης τα υποβάλει κάνοντας χρήση κάποιας υπηρεσίας, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν γίνεται με κανέναν τρόπο εκμετάλλευση ή περαιτέρω διάθεσή τους, παρά μόνον όπως ο νόμος ορίζει ή/και στο μέτρο που επιβάλλεται για την πλήρη και αποτελεσματική εκπλήρωση της υπηρεσίας, όπως πιο αναλυτικά περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Εγγραφή

Για την περιήγηση στον ιστότοπο  (ανάγνωση περιεχομένου της ηλεκτρονικής εφημερίδας) δεν απαιτείται εγγραφή.

 1. Εμπορικά Σήματα & Δικαιώματα Πνευματικής/Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή και εμπορία των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

To λογισμικό, ο πηγαίος κώδικας, η βάση δεδομένων και ο σχεδιασμός καθώς και όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (στο εξής «το Περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, και προστατεύονται ως τέτοια από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Το Περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται στον επισκέπτη/χρήστη για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Εταιρείας. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης χρήσης εκ μέρους κάποιου επισκέπτη/χρήστη απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου να εμπορεύεται, αντιγράφει, αναπαράγει, αναμεταδίδει με οποιονδήποτε τρόπο το Περιεχόμενο του ιστοτόπου κατά παράβαση των παρόντων όρων.

Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά προς δική του χρήση [υπό την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζει την πηγή και τον δημιουργό και δεν αλλοιώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Περιεχόμενο, ή/και για λόγους προώθησης του πνευματικού έργου της Εταιρείας] ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να δημιουργεί αντίγραφα (φυσικά ή/και ηλεκτρονικά), καθώς και να αναπαράγει ή/και αναμεταδίδει/διαμοιράζει (share)  δημοσιεύσεις επί του παρόντος ιστοτόπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, linked in, google).
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και για αιτήσεις χορήγησης άδειας αναπαραγωγής περιεχομένου, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dipke.org

 1. Κατά παραπομπή ιστότοποι- υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) – σήματα τρίτων

Ο ιστότοπος ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (hyper-link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους.

Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, τα σήματα και το περιεχόμενο τρίτων που τυχόν εμφανίζονται στις σελίδες του ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την ικανοποίηση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κτλ., αποκλειομένης ρητά κάθε ευθύνης της Εταιρείας για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των ιστοτόπων αυτών.

Η Εταιρεία δεν ασκεί τεχνικά κάποιον έλεγχο πριν την παραπομπή σε κάποιον υπερσύνδεσμο (hyperlink) και για τον λόγο αυτό δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη λειτουργικότητα, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών  αυτών. To ίδιο ισχύει και για τους τυχόν  διαφημιστικούς τίτλους (banners).

 1. Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

5.1. Ως «Προεγγραφή»  θεωρείται η ολοκλήρωση της πληρωμής του αντιτίμου για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου Σεμιναρίου της επιλογής σας είτε δια κατάθεσης στον υποδειχθέντα από την Εταιρεία τραπεζικό λογαριασμό είτε δια της πληρωμής του αντιτίμου μέσω πιστωτικής κάρτας δια συμπληρώσεως της σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

5.2. Η Προεγγραφή δίνει το δικαίωμα στο πρόσωπο για το οποίο λαμβάνει χώρα  (: Αγοραστής) να παρακολουθήσει το επιλεγέν Σεμινάριο άνευ οποιασδήποτε επιπλέον χρέωσης. Κατά την προσέλευση για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου ο Αγοραστής θα πρέπει να φέρει μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για ταυτοποίηση των στοιχείων του.

5.3. Η Προεγγραφή είναι προσωπική. Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης της καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο.

5.4. Μετά την ολοκλήρωση της Προεγγραφής ο Αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου της Προεγγραφής ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την Εταιρεία.

5.5. Σε περίπτωση αναβολής ή  αλλαγής της ώρας ή μέρας της διεξαγωγής του Συνεδρίου ο Αγοραστής δεν δικαιούται επιστροφή του αντιτίμου (εν όλω ή εν μέρει) εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Εταιρεία.

5.6. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής με την συμπεριφορά του παρακωλύει την διεξαγωγή του Σεμιναρίου η Εταιρεία έχει δικαίωμα να ακυρώσει την Προεγγραφή και να του απαγορεύσει την είσοδο στον χώρο διεξαγωγής του Σεμιναρίου.

 1. Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το Περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση και παροχή διαβεβαιώσεων/ εξασφαλίσεων εκ μέρους της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ότι οι ως άνω υπηρεσίες και το Περιεχόμενο  θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.

Ομοίως, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του επισκέπτη/χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

Τέλος, η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, επιλογών και του Περιεχομένου του ιστοτόπου στη χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

 1. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη χρήση του.

Β. Cookies

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει στους επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη  και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Τα cookies δεν επιδρούν στον υπολογιστή ή τη συσκευή του κινητού και δεν προκαλούν σε αυτό κάποια βλάβη ή λειτουργική επιβάρυνση.

Τα cookies  χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, αλλά και για να βοηθήσουμε την ομάδα μας να κατανοήσει ποιες σελίδες του ιστοτόπου βρίσκετε ενδιαφέρουσες και χρήσιμες. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookies από τα tab που θα βρείτε ________.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε διακρίνονται σε: (α) απολύτως απαραίτητα cookies, (β) cookies τρίτων μερών και (γ) cookies επιδόσεων.

(α) Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες, όπως πρόσβαση στις ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν την ατομική σας ταυτότητα. Θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα συνεχώς, προκειμένου να αποθηκεύονται οι προτιμήσεις. Εάν απενεργοποιήσετε τα συγκεκριμένα cookies, δεν θα μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας. Αυτό σημαίνει πως κάθε φορά που εισέρχεστε στον ιστότοπό μας, θα απαιτείται η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των συγκεκριμένων cookies.

(β) Χρησιμοποιούμε cookies τρίτων μερών (cookies τα οποία τοποθετούνται από άλλους παρόχους), προκειμένου να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση video στο YouTube, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Τwitter, Linkedin κ.ά.). Διατηρώντας ενεργοποιημένα τα συγκεκριμένα cookies, η χρήση του ιστοτόπου μας καθίσταται ευκολότερη και πιο ευχάριστη,  και έχετε τη δυνατότητα να μοιράζεστε (share) το περιεχόμενο που σας φάνηκε ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

(γ) Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου της Εταιρείας, για παράδειγμα ποια τμήματα του ιστοτόπου επισκέπτεστε συχνότερα, αν λαμβάνετε μηνύματα σφαλμάτων, πόσα άτομα επισκέφθηκαν τον ιστότοπό μας κ.ά., χωρίς να ταυτοποιούν το χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας.

Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί πως η πιθανή επιλογή σας να απενεργοποιήσετε τη λήψη κάποιων από τα cookies είναι πιθανό να οδηγήσει σε δυσκολία ή/και αδυναμία πρόσβασης σε κάποιους ιστοτόπους ή αξιοποίησης ορισμένων δυνατοτήτων της ιστοσελίδας μας.

Γ. Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Yπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών Ε.Ε.» (: «η Εταιρεία»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, με τηλεφωνικό κέντρο 2310270848 και e-mail επικοινωνίας info@dipke.org.
 2. Στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση (info@dipke.org) μπορείτε να απευθύνετε το σύνολο των αιτημάτων για άσκηση των κατωτέρω (υπό 6) δικαιωμάτων σας.
 3. Αποκλειστικός σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι:

(α) κατά το προσυμβατικό στάδιο και δη σε περίπτωση απευθείας αποστολής email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας (οπότε μας παρέχετε ονοματεπώνυμο/ ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και τηλέφωνο ή/ και Διεύθυνση), η διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής με την Εταιρεία  και νομιμοποιητική βάση η εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας να επιδιώξει τους καταστατικούς  της σκοπούς ανταποκρινόμενη στη ζητηθείσα επικοινωνία για τη διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής μαζί σας.

(β) Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί συναλλαγή με την Εταιρεία τα Δεδομένα σας που μας έχετε παράσχει προσυμβατικά  (καθώς και όσα θα μας παράσχετε στο πλαίσιο της συναλλαγής μας) θα τύχουν επεξεργασίας προς τον σκοπό της υλοποίησης της μεταξύ μας σύμβασης αλλά και της συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία (αρθρ. 6 παρ.1β και 1γ του Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.1 Τα ανωτέρω υπό 3 (α)  Δεδομένα σας δεν προβλέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς οιονδήποτε εκτός της Εταιρείας με εξαίρεση τους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Εταιρεία μας – και προς τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης εκ μέρους τους της σύμβασης για υποστήριξη της Εταιρείας μας.

4.2. Τα ανωτέρω υπό 3 (β)  Δεδομένα σας εκτός των ανωτέρω υπό 4.1 διαβιβάσεων ενδέχεται να προωθηθούν και στις αρμόδιες φορολογικές αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία.

 1. Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω υπό 3 (α) δεδομένα για πέντε (5) έτη και έπειτα θα τα διαγράψουμε κα τα ανωτέρω υπό 3 (β) δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την φορολογική νομοθεσία αλλά και για την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης.
 2. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε προς την Εταιρεία (στην ανωτέρω υπό 2. ηλεκτρονική διεύθυνση) αίτημα για άσκηση οποιουδήποτε από τα κατωτέρω δικαιώματά σας :
 • Ενημέρωσης και Πρόσβασης: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά με τα Δεδομένα σας και να λάβετε αντίγραφο αυτών.
 • Διόρθωσης: Διατηρείτε το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών Δεδομένων σας.
 • Διαγραφής: Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων σας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την (τυχόν χορηγηθείσα) συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο (με την επιφύλαξη των ειδικοτέρων ρυθμίσεων της νομοθεσίας).
 • Περιορισμού: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας είτε γιατί αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, είτε γιατί θεωρείτε την επεξεργασία τους παράνομη, είτε γιατί δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Δεδομένα αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, είτε γιατί έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων λόγων επεξεργασίας της Εταιρείας.
 • Φορητότητας: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη λήψη των Δεδομένων σας σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ώστε να διευκολύνεται η περαιτέρω διαβίβασή τους.
 • Εναντίωσης: Διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιώνεσθε στην χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και δη κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με αυτή την απευθείας εμπορική προώθηση (την οποία πάντως δεν πραγματοποιούμε).
 1. Σε κάθε περίπτωση που το κρίνετε απαραίτητο δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600).
 2. Η υποβολή των ανωτέρω υπό 3 (α) Δεδομένων σας γίνεται κατ’ επιλογή σας ενώ τον ανωτέρω υπό 3 (β) Δεδομένων σας είναι αναγκαία για τον σκοπό εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης και την συμμόρφωση με την νομοθεσία, καθώς αυτή σε διαφορετική περίπτωση θα είναι ανέφικτη.
 3. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία θα εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των Δεδομένων και θα κάνει την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των Δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπό για τον οποίο μας τα έχετε διαθέσει.
 4. Αυτονοήτως στην περίπτωση των νομικών προσώπων όλες οι ανωτέρω αναφορές σε Δεδομένα αφορούν αποκλειστικά στα προσωπικά δεδομένα των εκπροσώπων/ εργαζομένων τους τα οποία μας παρέχονται είτε κατά το προσυμβατικό στάδιο είτε κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης για τους ανωτέρω υπό 3 σκοπούς.