Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Tempus

Podcast | Tempus

Περιοδικό | Tempus

Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών | Transdisciplinary Institute for Environmental and Social Studies

EDITORIAL

Μια από τις κεντρικές επιδιώξεις του Διεπιστημονικού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών- TIESS υπήρξε εξαρχής η προώθηση και διάχυση της γνώσης και της κριτικής σκέψης πάνω σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, με παράλληλη στόχευση να αποτελέσει το Ινστιτούτο βήμα για να παρουσιαστούν οι εργασίες νέων ερευνητ(ρι)ών.

Το TEMPUS αποτελεί μια προσπάθεια αποτύπωσης μέρους των ομιλιών, των σεμιναρίων και των εργαστηρίων που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Φιλοδοξεί, κι αυτό από τη μεριά του, να συμβάλλει στην κατανόηση και την κριτική επεξεργασία της πραγματικότητας και της εποχής, των ρευμάτων σκέψης και πρακτικής.

Τα κείμενα που απαρτίζουν το πρώτο τεύχος του περιοδικού Tempus προέρχονται από άτομα που συνεργάστηκαν με το Ινστιτούτο το 2019 και παρουσίασαν ένα μέρος της έρευνά τους, είτε με μια ανοιχτή ομιλία, είτε με ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο. Επομένως, σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι συγκροτούν μια ενιαία σκέψη και κατεύθυνση. Αυτό όμως δεν αποκλείει τη δυνατότητα να βρεθούν κοινά σημεία, ή ακόμη και συγκλίσεις, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, τόσο μεταξύ των κειμένων, όσο και με τις ευρύτερες επιδιώξεις του Ινστιτούτου.

Tempus #1

Ο Κωστής Αργυριάδης, φίλος και συνεργάτης του Ινστιτούτου, μας παραχώρησε ευγενικά τις φωτογραφίες που κοσμούν το τεύχος και τον ευχαριστούμε πολύ.

Το δεύτερο τεύχος του περιοδικού θα κυκλοφορήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, ολοκληρώνοντας παράλληλα ένα σημαντικό κομμάτι της αποστολής του.