Σεμινάρια

Η εγγραφή στα διαδικτυακά σεμινάρια είναι ανοιχτή// Με τη ολοκλήρωσή τους δίνονται βεβαίωσης παρακολούθησης// Για περισσότερες πληροφορίες: info@dipke.org Σεμινάρια που ξεκινούν το προσεχές χρονικό διάστημα…