Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Petros Petridis

Ο Πέτρος Πετρίδης είναι διδάκτωρ κοινωνικής ανθρωπολογίας. Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Ψηφιακά αρχεία και πρακτικές ανταλλαγής: Μια ανθρωπολογική προσέγγιση των ομότιμων δικτύων» (2011) εκπονήθηκε στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πολιτισμική και εθνογραφική προσέγγιση των ψηφιακών τεχνολογιών και των νέων μέσων, με έμφαση στη μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών τους διαστάσεων. Οι δημοσιεύσεις του καλύπτουν θεματικές όπως η ψηφιακή ανθρωπολογία και εθνογραφία, τα ψηφιακά παιχνίδια και οι τεχνικές παιχνιδοποίησης, ο διαμοιρασμός αρχείων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο ποσοτικοποιημένος εαυτός, οι νέες μορφές ψηφιακής επιτήρησης, η ψηφιακή εργασία και η ψηφιακή μουσική. Έχει διδάξει το μάθημα «Ψηφιακή Ανθρωπολογία» στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (2017 και 2018), τα μαθήματα «Ψηφιακός Πολιτισμός», «Ανθρωπολογία και Παιχνίδι», «Οικονομική Ανθρωπολογία» και «Ανθρωπολογία των Κοινών» στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2016, 2017, 2018 και 2019) και τα μαθήματα «Περιβάλλον και πολιτισμός», «Θέματα οικονομικής οργάνωσης: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των Πραγμάτων και των Υλικών» και «Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του χώρου» στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ (2019-2020). Οι δημοσιεύσεις του μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω συνδέσμους: http://auth.academia.edu/PetrosPetridis και https://www.researchgate.net/profile/Petros_Petrides3