Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον στην ΕΕ. Ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο

  • από

Τίτλος: Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον στην ΕΕ. Ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο

Εκδότης: Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών

2023

Επιμέλεια: Αστέριος Τσιουμάνης


Περιεχόμενα

Πρόλογος
Αστέριος Τσιουμάνης

Περιβαλλοντικά Δικαιώματα: Μια Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Δίκαιο και την Πολιτική
Έλσα Τσιουμάνη

Διαγενεακά Δικαιώματα: Δικαιώματα του Παιδιού και Περιβάλλον
Ivana Savic

Διαγενεακή Δικαιοσύνη: μια αναδυόμενη έννοια υπό το πρίσμα των διεθνών και ανώτατων δικαστηρίων
Μάνος Καλαϊντζής

Κλιματική Αλλαγή, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εξουσία
Kiara Worth

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κλιματική Αλλαγή: Αναδυόμενα ζητήματα
Chris Spence


Σελιδοποίηση: Βαγγέλης Περράκης

Εικόνα εξωφύλλου: Κωστής Αργυριάδης


Περισσότερες πληροφορίες πάνω στο ερευνητικό έργο: https://environmentalrights.eu/