Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Open Seminar | Introducing environmental rights

  • από

| Tuesday 22.02.2022

| 6-7.30 p.m. (GMT +2)

| Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88443242555?pwd=SGZTTkRQL1BSQzhPcmtVdWxoRmdKQT09

| Passcode: 220222

| Scroll down for greek – Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση στα ελληνικά.

Speakers:
Asterios Tsioumanis (PhD, MSc) will present on the notion, historical development, and current framework of human rights, linking them with the idea of environmental rights. He will introduce the first part of a relevant report, which will remain in a draft form until the project’s conclusion and will be finalized with its second part, incorporating relevant material from the project’s deliverables.
Asterios has an academic background in agricultural and environmental economics, with his doctorate thesis, awarded in 2004 by the Aristotle University, Thessaloniki, focusing on public perceptions towards applications of modern biotechnology, including genetically modified food. As a writer for the Earth Negotiations Bulletin, he has followed closely developments in international environmental policy for the past decade.


Elsa Tsioumani (PhD, LL.M/DEA) will introduce the current legal and policy framework on environmental rights, including international, regional, and domestic developments, leading to the recent adoption of the Human Rights Council Resolution 48/13.
Elsa is a Marie Sklodowska-Curie Fellow at the School of International Studies in the University of Trento in Italy. She is an international environmental lawyer with an extensive publication record on biodiversity governance, human rights, and emerging technologies. She has been following intergovernmental negotiations on the environment for more than 20 years, as a writer for Earth Negotiations Bulletin.

Seminar
The seminar will be held in a hybrid format in-person and online (via Zoom). A limited number of invitations will be issued for in-person participants in TIESS’ facilities, Ionos Dragoumi 24, Thessaloniki, following COVID-19-related restrictions.
Online participation requires no prior registration. The seminar will be held in English. A report including key messages as well as all project’s deliverables will be translated in Greek in the project’s website.

Project

The Transdisciplinary Institute for Environmental and Social Studies (TIESS), in collaboration with a group of academic researchers, was successful to its application for a Jean Monnet grant to analyze and study environmental rights under the title “Human rights and the environment in the EU: Towards an inclusive debate”. The three-year project addresses various aspects of the concept of environmental rights, and aims to add to the ongoing discussion, following the recognition of the “right to a clean, healthy, and sustainable environment as a human right that is important for the enjoyment of human rights” (UN Human Rights Council Resolution 48/13).
The project is divided in five thematic areas, which will be addressed in separate seminars. This first seminar under the theme “The fundamental right to a healthy and clean environment” will introduce the underlying concept through an overview of the historical development of the human rights framework, and in introduction to the legal and policy framework on environmental rights.

Visit our website: https://environmentalrights.eu/

Contact: environmentalrights2021@gmail.com

For more information on TIESS see our activities and seminars.


Ανοιχτό Σεμινάριο: Εισαγωγή στα περιβαλλοντικά δικαιώματα

| Τρίτη 22.2.2022

| 18.00-19.30

| Οι σύνδεσμοι για το ΖΟΟΜ:
https://us02web.zoom.us/j/88443242555?pwd=SGZTTkRQL1BSQzhPcmtVdWxoRmdKQT09

| Passcode: 220222

Ομιλητές
Ο Αστέριος Τσιουμάνης (PhD, MSc) έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην αγροτική και περιβαλλοντική οικονομία με τη διδακτορική του διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να αναλύει τις στάσεις του κοινού απέναντι σε εφαρμογές της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Γράφοντας για το Earth Negotiations Bulletin την τελευταία δεκαετία, παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στις διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες.
Η παρουσίαση του Αστέριου θα επικεντρωθεί στην έννοια, ιστορική ανάπτυξη και σημερινό πλαίσιο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνδέοντάς τα με τα περιβαλλοντικά δικαιώματα. Θα παρουσιάσει το πρώτο μέρος ενός εγχειριδίου πάνω στην εξέλιξη του πλαισίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το δεύτερο μέρος του οποίου θα ολοκληρωθεί στο κλείσιμο του προγράμματος, ενσωματώνοντας σχετικά συμπεράσματα.


Η Έλσα Τσιουμάνη (PhD, LL.M/DEA) είναι μεταδιδακτορική υπότροφος Μαρί Κιουρί στη Σχολή Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο στην Ιταλία. Είναι νομικός με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος, και σειρά δημοσιεύσεων για τη νομική και πολιτική διακυβέρνηση της βιολογικής ποικιλότητας, την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τις νέες βιοτεχνολογίες. Παρακολουθεί διεθνείς διαπραγματεύσεις για το περιβάλλον για περισσότερα από 20 χρόνια ως συντάκτρια για το Earth Negotiations Bulletin.
Η Έλσα θα παρουσιάσει μία εισαγωγή στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων εξελίξεων στο διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, έως την πρόσφατη ψήφιση από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξης για το δικαίωμα σε ένα καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον.

Σεμινάριο

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω Zoom, με έναν περιορισμένο αριθμό προσκλήσεων για φυσική παρουσία, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα περιορισμού της COVID-19, στην αίθουσα του ΔΙΠΚΕ, Ίωνος Δραγούμη 24, Θεσσαλονίκη.
Η διαδικτυακή συμμετοχή δεν απαιτεί προηγούμενη εγγραφή. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Αγγλικά. Μία περίληψη, η οποία θα περιλαμβάνει τα κύρια μηνύματα, καθώς και όλα τα παραδοτέα του έργου, θα μεταφρασθούν στα Ελληνικά στην ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος.

Ερευνητικό πρόγραμμα

Το Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών (ΔΙΠΚΕ), σε συνεργασία με μια ομάδα ακαδημαϊκών ερευνητών, διεξάγει ένα ερευνητικό πρόγραμμα, υπό την αιγίδα του προγράμματος Jean Monnet/Erasmus+, με αντικείμενο τη μελέτη και ανάλυση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων υπό τον τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς έναν περιεκτικό διάλογο». Στο πλαίσιο του τριετούς αυτού ερευνητικού προγράμματος θα αναλυθούν διάφορες παράμετροι σχετικές με την έννοια των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Σκοπός είναι η συμβολή και συμμετοχή στον σχετικό διεθνή δημόσιο διάλογο που αναμένεται να ενταθεί έπειτα από την αναγνώριση του «δικαιώματος σε ένα καθαρό, υγιές, και βιώσιμο περιβάλλον σαν ένα ανθρώπινο δικαίωμα που είναι σημαντικό για την απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων» στις 8 Οκτωβρίου 2021 (UN Human Rights Council Resolution 48/13).
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες, οι οποίες θα προσεγγισθούν σε ξεχωριστά σεμινάρια. Το πρώτο με θέμα «Το θεμελιώδες δικαίωμα σε ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον» θα εισάγει την έννοια των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων μέσα από μια επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης του πλαισίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και μία εισαγωγή στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων.


Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα: https://environmentalrights.eu/

Επικοινωνία: environmentalrights2021@gmail.com