Σεμινάριο: Οι σχέσεις λογοτεχνίας και φιλοσοφίας στον Samuel Beckett: Το αισθητικό υπόβαθρο της γραφής Ι & ΙΙ (Θωμάς Συμεωνίδης)

// Πέμπτη 1 Απριλίου – Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021//

2 κύκλοι// 10 συναντήσεις// 20 ώρες


Περιγραφή σεμιναρίου:

Βασικός σκοπός του Σεμιναρίου θα είναι η εξοικείωση με το έργο του Samuel Beckett έχοντας ως αφετηρία τον κοινό τόπο που ορίζει η συνάντηση της λογοτεχνίας με τα πεδία της φιλοσοφίας και της αισθητικής. Ο Beckett είχε μια ιδιαίτερη κλίση και αγάπη για τη φιλοσοφία και τις εικαστικές τέχνες, κάτι το οποίο αποδεικνύεται μέσα από ημερολογιακές καταγραφές και σημειώσεις, την αλληλογραφία του, μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν, τις αναγνώσεις του αλλά κυρίως, μέσα από τα κείμενα του για τη ζωγραφική και ιδιαίτερα τη μονογραφία που αφιερώνει στο έργο του Προυστ. Τα παραπάνω τεκμήρια αποτελούν οδηγούς ανάγνωσης και κατανόησης των τρόπων με τους οποίους η επαφή με τη φιλοσοφία και τις εικαστικές τέχνες διαμόρφωσαν ένα συγκεκριμένο αισθητικό υπόβαθρο για το πεζογραφικό και θεατρικό έργο του Beckett. Αυτοί ακριβώς οι οδηγοί ανάγνωσης θα αποτελέσουν τη βασική εστίαση του σεμιναρίου σε μια απόπειρα κατανόησης του έργου του μέσα από την εξοικείωση με κρίσιμες διαστάσεις του και τη συνεχή αντιπαραβολή του με το αισθητικό του υπόβαθρο.

//Το σεμινάριο θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (σε ζωντανή ροή και ασύγχρονα)//


Αναλυτικό περιεχόμενο:

Οι σχέσεις λογοτεχνίας και φιλοσοφίας στον Samuel Beckett:

Το αισθητικό υπόβαθρο της γραφής Ι

Α’ κύκλος

1 Απριλίου – 29 Απριλίου// 5 συναντήσεις – 10 ώρες:

1. Ο κοινός τόπος της Λογοτεχνίας και της Φιλοσοφίας. Οι φιλοσοφικοί τρόποι της λογοτεχνίας. Οι λογοτεχνικοί τρόποι της φιλοσοφίας. Οι λογοτεχνικοί και φιλοσοφικοί τρόποι του Beckett // Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 (6-8μμ).

2. Η αισθητική διάσταση της Λογοτεχνίας και της Φιλοσοφίας. Ορισμοί και προσεγγίσεις της αισθητικής. Οι σχέσεις με τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία. Η αισθητική στο έργο και στη σκέψη Beckett // Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 (6-8μμ).

3. Ο Beckett αναγνώστης της φιλοσοφίας. Η επαφή του Beckett με τη φιλοσοφία. Οι αναγνώσεις, η βιβλιοθήκη, οι φιλοσοφικές σημειώσεις // Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 (6-8μμ).

4. Ο Beckett θεωρητικός και κριτικός της λογοτεχνίας. Τα κείμενά του για τη λογοτεχνία και την ποίηση // Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 (6-8μμ).

5. Ο Beckett θεωρητικός και κριτικός της τέχνης. Η επαφή του Beckett με τις εικαστικές τέχνες. Τα κείμενά του για τη ζωγραφική // Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 (6-8μμ).


Οι σχέσεις λογοτεχνίας και φιλοσοφίας στον Samuel Beckett:

Το αισθητικό υπόβαθρο της γραφής ΙI

B’ κύκλος

6 Μαΐου- 3 Ιουνίου 2021// 5 συναντήσεις – 10 ώρες:

1. Οι βασικές διαστάσεις της αισθητικής θεωρίας του Beckett: Οι βασικές αναφορές, έννοιες και προσεγγίσεις. Εφαρμογές και αντιστοιχίες με το συγγραφικό του έργο // Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 (6-8μμ).

2. Η χρονική διάσταση: Επιμέρους χρόνοι, μνήμη, λήθη, επανάληψη, βάθος, διαφορά // Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 (6-8μμ).

3. Η χωρική διάσταση: Επιμέρους χώροι, κίνηση, ακινησία, αρχιτεκτονική, ετερογένεια // Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 (6-8μμ).

4. Η υπαρκτική διάσταση: Εμπειρία, νόημα, αλήθεια, λογική, ύπαρξη, προσανατολισμός // Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 (6-8μμ).

5. Η πολιτική διάσταση: Αυτονομία, κριτική λειτουργία, μορφολογικοί πειραματισμοί, αγνωστικισμός, θεραπεία // Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 (6-8μμ).


Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:

Ο Θωμάς Συμεωνίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977. Είναι συγγραφέας και μεταφραστής έργων του Samuel Beckett και του Jacques Rancière μεταξύ άλλων. Διδάσκει Αισθητική και Φιλοσοφία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.


Διάρκεια σεμιναρίου: 10 συναντήσεις/ 20 ώρες

Κόστος παρακολούθησης σεμιναρίου: 100 ευρώ
Φοιτητές-τριες, Άνεργοι-ες: 80 ευρώ

(στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

Δυνατότητα πληρωμής σε δύο δόσεις.

Παρακολούθηση ενός κύκλου: 50 ευρώ / μειωμένο: 40 ευρώ

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης


Δήλωση συμμετοχής: εδώ

Για προεγγραφές και κρατήσεις θέσεων, κατάθεση στην τράπεζα πειραιώς:
IBAN GR1001722020005202092537315 (στην αιτιολογία βάζετε το όνομά σας και αυτό του σεμιναρίου)

Δικαιούχος: Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών ΕΕ


Η αμοιβή του Θωμά Συμεωνίδη θα δοθεί προς ενίσχυση της δράσης της συλλογικότητας Room39 # refugee & homeless support.


Για περισσότερες πληροφορίες: info@dipke.org

+30 2310 270838
dipke.org