Ανθρωπολογία και ψηφιακοί πολιτισμοί: Κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις (Πέτρος Πετρίδης)

4 students

Διάρκεια σεμιναρίου:

8 εβδομάδες – 16 ώρες


Περιγραφή σεμιναρίου:

Το σεμινάριο φιλοδοξεί να εισαγάγει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στο πεδίο της θεωρητικής και εθνογραφικής διερεύνησης των ψηφιακών πολιτισμών. Συγκεκριμένα, καλύπτει θεματικούς άξονες όπως τα ψηφιακά κοινά, οι νέες μορφές ψηφιακής εργασίας, οι αντιλήψεις για το παρελθόν και το μέλλον με σημείο αναφοράς τα νέα μέσα, η ψηφιακή επιτήρηση, οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις των τεχνικών παιχνιδοποίησης, των αλγοριθμικών πολιτισμών και της τεχνητής νοημοσύνης, η παραγωγή και διάδοση θεωριών συνωμοσίας. Τα παραπάνω παρουσιάζονται στο πλαίσιο ποικίλων κοινωνικών πρακτικών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πλατφορμών όπως το Facebook, το 4chan, το Reddit, το YouTube, τα δίκτυα διαμοιρασμού αρχείων, τα βιντεοπαιχνίδια, η δημιουργία και κυκλοφορία memes κ.ά.

Instructor

Ο Πέτρος Πετρίδης είναι διδάκτωρ κοινωνικής ανθρωπολογίας. Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Ψηφιακά αρχεία και πρακτικές ανταλλαγής: Μια ανθρωπολογική προσέγγιση των ομότιμων δικτύων» (2011) εκπονήθηκε στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πολιτισμική και εθνογραφική προσέγγιση των ψηφιακών τεχνολογιών και των νέων μέσων, με έμφαση στη μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών τους διαστάσεων. Οι δημοσιεύσεις του καλύπτουν θεματικές όπως η ψηφιακή ανθρωπολογία και εθνογραφία, τα ψηφιακά παιχνίδια και οι τεχνικές παιχνιδοποίησης, ο διαμοιρασμός αρχείων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο ποσοτικοποιημένος εαυτός, οι νέες μορφές ψηφιακής επιτήρησης, η ψηφιακή εργασία και η ψηφιακή μουσική.

Έχει διδάξει το μάθημα «Ψηφιακή Ανθρωπολογία» στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (2017 και 2018), τα μαθήματα «Ψηφιακός Πολιτισμός», «Ανθρωπολογία και Παιχνίδι», «Οικονομική Ανθρωπολογία» και «Ανθρωπολογία των Κοινών» στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2016, 2017, 2018 και 2019) και τα μαθήματα «Περιβάλλον και πολιτισμός», «Θέματα οικονομικής οργάνωσης: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των Πραγμάτων και των Υλικών» και «Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του χώρου» στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ (2019-2020).

Οι δημοσιεύσεις του μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω συνδέσμους:
http://auth.academia.edu/PetrosPetridis και
https://www.researchgate.net/profile/Petros_Petrides3

100.00 €

Αφήστε μια απάντηση