Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συνθέτοντας οραματικές αφηγήσεις για τον κοινωνικό-οικολογικό μετασχηματισμό (e-book)

  • από

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Κοινά. Αποανάπτυξη και Βασικό Καθολικό Εισόδημα

Ο ψηφιακός συλλογικός τόμος με τίτλο Συνθέτοντας οραματικές αφηγήσεις για τον κοινωνικο-οικολογικό μετασχηματισμό συγκεντρώνει τις επεξεργασμένες εισηγήσεις των εισηγητών/ριών στα δύο εργαστήρια που διοργάνωσαν το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης και το Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών στη Θεσσαλονίκη με θέμα την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τα Κοινά και την Αποανάπτυξη και το Βασικό Καθολικό Εισόδημα αντίστοιχα.

Σκοπός των δύο εργαστηρίων ήταν να παρουσιαστούν μέσα από μια ενδελεχή ανάλυση ιδέες και θεωρίες που τυγχάνουν μικρότερης προσοχής ή θεωρούνται περισσότερο ριζοσπαστικές, καθώς και να επιχειρηθεί ένας συγκερασμός προσεγγίσεων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, στοχεύοντας στην ανάδειξη θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού φαντασιακού, κι ενός αντίστοιχου ανθρωπολογικού τύπου, βασισμένου στην ατομική και κοινωνική ελευθερία και δικαιοσύνη, την περιβαλλοντική ισορροπία και την έμφυλη, κοινωνική και διαγενεακή ισότητα.

Τα εργαστήρια έλαβαν χώρα τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2019 στη Θεσσαλονίκη, υπό τον τίτλο «Συνθέτοντας οραματικές αφηγήσεις για τον κοινωνικό-οικολογικό μετασχηματισμό». Τα κείμενα που συγκεντρώνονται στο συγκεκριμένο τόμο αποτελούν -σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- επεξεργασμένες μορφές των κεντρικών ομιλιών των εργαστηρίων. Οι συγγραφείς, προσπάθησαν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτημάτων που τους είχαν τεθεί και τα οποία παρατίθενται στην αρχή του κάθε μέρους του βιβλίου.


Συγγραφείς: Σοφία Αδάμ, Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Βασίλης Κωστάκης, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Πάνος Πετρίδης και Vincent Liegey

Εισαγωγή: Βαγγέλης Περράκης, Αστέριος Τσιουμάνης, Άκης Φιλοθέου

Μετάφραση: Βαγγέλης Περράκης, Αστέριος Τσιουμάνης, Άκης Φιλοθέου

Επιμέλεια μετάφρασης: Παναγιώτης Τριτσιμπίδας

Επιμέλεια: Σοφία Αδάμ, Βαγγέλης Περράκης

Σελιδοποίηση/ layout: Αλεξάνδρα Χαΐτογλου


Εκδότης: Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Διεπιστημονικό Ινσιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών

Place of publication: Θεσσαλονίκη
Date of Publication: Δεκέμβριος 2019
Number of Pages: 128
Licence: CC-BY-SA 4.0
Language of publication: Greek
ISBN / DOI: 978-618-84649-1-9


Table of contents

Εισαγωγή –  Βαγγέλης Περράκης, Αστέριος Τσιουμάνης, Άκης Φιλοθέου

Μέρος Α: ΚΑΛΟ και Κοινά. Κοινοί τόποι και αποκλίσεις. Όρια και δυνατότητες
A.1. Ψηφιακά κοινά, ομότιμη παράγωγη και κοσμοτοπικισμός: προς μία μετακαπιταλιστική οικονομία – Βασίλης Κωστάκης
A.2. ΚΑΛΟ και κοινωνικο-οικολογικός μετασχηματισμός – Σοφία Αδάμ
A.3. Η έλλειψη του πολιτικού στα κοινά και η μετα-ηγεμονική στρατηγική του κοινωνικού μετασχηματισμού: μαθαίνοντας από τα κινήματα – Αλέξανδρος Κιουπκιολής
A.4. Η έμφυλη διάσταση στην ΚΑΛΟ και τα Κοινά – Ομάδα Εργασίας για το φύλο
Μέρος Β: Αποανάπτυξη και βασικό καθολικό εισόδημα
B.1. Το πανόραμα της αποανάπτυξης – Πάνος Πετρίδης
B.2. Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα. Δικαίωμα στην ελευθερία, στην ευτυχία και στην ευημερία. Ένα εργαλείο για έναν καλύτερο κόσμο – Χριστίνα Παπαδοπούλου
B.3. Αποανάπτυξη και Καθολικό Βοήθημα Αυτονομίας – Vincent Liegey


Κατεβάστε δωρεάν το ψηφιακό βιβλίο πατώντας εδώ