Απουσία και διεκδίκηση. Εξερευνώντας την αναπαράσταση των γυναικών στην τέχνη (Ζωή Δάβαρη)

Σεμινάριο// Εργαστήριο // 11 Οκτωβρίου– 29 Νοεμβρίου 2021 // Δευτέρα 7-9μμ // 8 συναντήσεις/ 16 ώρες // Δήλωση συμμετοχής: εδώ // Περιγραφή σεμιναρίου: Ένα διαδικτυακό εργαστήριο…