Θεσσαλονίκη | Οι συστάσεις των ονείρων μας | 10 θέσεις για την πόλη

Θεσσαλονίκη: Οι συστάσεις των ονείρων μας- 10 θέσεις για την πόλη
Εισηγηση: Μαρία Παναγιωτοπούλου – Ιορδάνης Στυλίδης από την ομάδα ΚΤΗΜΑ 33 – για την αποανάπτυξη και την άμεση δημοκρατία

Περίληψη εισήγησης:

Οι πόλεις συγκροτούνται από τα διευθετημένα συστήματα χώρου, τον χρόνο των τυπικών ρυθμίσεων και των υπερβάσεων των σημασιών τους και τις απεριόριστες τακτικές και έκτακτες σχέσεις. Τους τρόπους λειτουργίας και τις επαναστατικές αναδιατάξεις τους. Οι πόλεις δεν συντάσσονται ως λεξιλόγια και συντακτικά σχέσεων μόνο από τους τεχνικούς και ειδικούς που κατοικούνε, ρυθμίζουν και υπερασπίζουν ευκαιριακά ή συνεπώς τα νοήματά τους αλλά και από τους αμέτρητους σημαντικούς κατοίκους. Τους και τις κατοίκους τους. Οι κάτοικοι χρειάζεται να δημιουργούν και να ορίζουν τις εύφορες αφηγήσεις των πόλεων, να διεκδικούν και να καθορίζουν τις στρατηγικές των ονείρων τους. Οι κάτοικοι, εκπαιδευμένοι στην διεκδίκηση και την υπεράσπιση των στρατηγικών της εξέλιξης των πόλεων, χρειάζεται να συστήνουν και να συγκροτούν τα διαβήματά τους, να εργάζονται στην και για την διαρκή αναμόρφωσή τους.

H Μαρία Παναγιωτοπούλου και ο Ιορδάνης Στυλίδης από την ομάδα ΚΤΗΜΑ 33- για την αποανάπτυξη και την άμεση δημοκρατία, θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν θέσεις και προσεγγίσεις θέσεων ώστε να συμβάλλουν στην συζήτηση για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Για τις συστάσεις των ονείρων μας.

Ημέρα: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου
Ώρα: 18:30 – 20:30
Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών
Ίωνος Δραγούμη 24,
3ος όροφος

Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε αναλυτικότερα:

 1. Εισήγηση

  ΚΤΗΜΑ 33

 2. Ημερομηνία

  Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

 3. Ώρα

  18.30

 4. Είσοδος

  Ελεύθερη