Σεμινάρια

Διαδικτυακά σεμινάρια // Ασύγχρονη παρακολούθηση // Η εγγραφή στα σεμινάρια είναι ανοιχτή Λογοτεχνία, αισθητική και σύγχρονη τέχνη H μετάβαση από τη μοντέρνα στη σύγχρονη τέχνη…