Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: συνεξέταση όλων των παραμέτρων λειτουργίας μέσα από παραδείγματα.

Χριστίνα Κονταξή* Στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) η αειφορία θα έπρεπε να έχει πρωταρχική σημασία καθώς δεν νοείται μια άλλη οικονομία αν δεν…