Συνεταιριστικό Δίκαιο και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Hagen Henrÿ * Εισαγωγή Καμιά δεν αρνείται τη σχέση αιτίου-αποτελέσματος που έχει η χρήση μη-ανανεώσιμων πόρων και η υπερβολική επιβάρυνση της φύσης από τα μη-διασπώμενα…