Michel Foucault, Βιο-πολιτική και βιο-εξουσία

Βαγγέλης Περράκης

Σε αντίθεση με τους περισσότερους στοχαστές, ο Φουκώ αναλύει τους μηχανισμούς της εξουσίας πέρα από το σύστημα Άρχων-Νόμος, αφήνοντας πίσω το πρόσωπο του Ηγεμόνα.

Πιο συγκεκριμένα για τον Φουκώ, η εξουσία:

α) «ασκείται από αμέτρητα σημεία σ’ ένα παιχνίδι άνισων και κινητών σχέσεων»,

β) «οι σχέσεις εξουσίας δεν βρίσκονται σ’ εξωτερική θέση αναφορικά με άλλους τύπους σχέσεων (οικονομικές διαδικασίες, σχέσεις γνώσης, σεξουαλικές σχέσης), αλλά είναι ενύπαρκτες σ’ αυτές» και μάλιστα «παίζουν ένα άμεσα παραγωγικό ρόλο»,

γ) «η εξουσία έρχεται από τα κάτω […] δεν υπάρχει δηλαδή στη βάση των σχέσεων εξουσίας, κάτι σαν γενική μήτρα, κάποια δυαδική και καθολική αντίθεση ανάμεσα στους εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους, που οι συνέπειές της προχωρούν από τα πάνω προς τα κάτω, αγγίζοντας ολοένα και πιο περιορισμένες ομάδες, μέχρι τα έγκατα του κοινωνικού σώματος […] σχηματίζουν […] μια γραμμή δύναμης που διαπερνά τις τοπικές συγκρούσεις και τις συνδέει»,

δ) «δεν υπάρχει εξουσία που να ασκείται χωρίς μια σειρά από βλέψεις και στόχους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απορρέει από την εκλογή ή την απόφαση ενός ατομικού υποκειμένου… η λογικότητα της εξουσίας είναι η λογικότητα των τακτικών […] τοπικός κυνισμός της εξουσίας- που καθώς αλυσώνονται αναμεταξύ τους… φτάνουν τελικά να σχηματίσουν τους γενικότερους μηχανισμούς: εκεί η λογική είναι επίσης απόλυτα σαφής, οι επιδιώξεις κατανοητές κι ωστόσο συμβαίνει να μην υπάρχει πια κανείς για να τις συλλάβει και σχεδόν κανείς για να τις διατυπώσει […]»,

ε) «[E]κεί όπου υπάρχει εξουσία υπάρχει αντίσταση κι ότι ωστόσο, ή μάλλον από τούτο το ίδιο το γεγονός, η αντίσταση αυτή δεν βρίσκεται σε θέση εξωτερική προς την εξουσία.» Ο αυστηρά σχεσιακός χαρακτήρας των σχέσεων εξουσίας, «που δεν μπορούν να υπάρξουν παρά μόνο σε συνάρτηση με μια πολλαπλότητα σημείων αντίστασης: μέσα στις σχέσεις εξουσίας, αυτή παίζουν τον ρόλο του αντιπάλου, του στόχου, του στηρίγματος, της εξοχής για μια λαβή. Αυτά τα σημεία αντίστασης είναι παρόντα παντού μέσα στο δίκτυο της εξουσίας. Δεν υπάρχει επομένως, σε σχέση με την εξουσία, ένα τόπος της μεγάλης Άρνησης – ψυχή της εξέγερσης, εστία όλων των ανταρσιών, καθαρός νόμος της επανάστασης[ο τονισμός είναι δικός μας]. Αλλά απλά αντιστάσεις που αποτελούν περιπτώσεις σε επίπεδο του είδους: δυνατές, αναγκαίες, απίθανες, αυθόρμητες, άγριες, μοναχικές, προσχεδιασμένες, χαμερπείς, βίαιες, αδιάλλακτες, πρόθυμες για συνδιαλλαγή, ιδιοτελείς, ή γεμάτες αυταπάρνηση. Εξ ορισμού δεν μπορούν να υπάρχουν παρά μόνο μέσα στο στρατηγικό πεδίο των σχέσεων εξουσίας […]. Οι αντιστάσεις δεν εξαρτώνται από κάποιες ετερογενείς αρχές […] αποτελούν τον άλλο όρο στις σχέσεις εξουσίας, εγγράφονται μέσα τους σαν το απαραίτητο αντίκρυσμα. Επομένως, είναι κι αυτές μοιρασμένες με τρόπο ακανόνιστο: τα σημεία, οι κόμποι, οι εστίες αντίστασης είναι σκορπισμένα με περισσότερη ή λιγότερη πυκνότητα στον χρόνο και στον χώρο […] τις περισσότερες φορές έχουμε να κάνουμε με σημεία αντίστασης κινητά και μεταβατικά, που εισάγουν μέσα σε μία κοινωνία σχέσεις που μετατοπίζονται… και ασφαλώς, εκείνο που κάνει δυνατή μια επανάσταση, είναι ακριβώς η στρατηγική κωδίκωση αυτών των σημείων αντίστασης, περίπου με τον ίδιο τρόπο που το Κράτος στηρίζεται στη θεσμική συνένωση των σχέσεων εξουσίας».

Διαβάστε περισσότερα “Michel Foucault, Βιο-πολιτική και βιο-εξουσία”

Seminar | Mythologies of the Future. Anthropotechnics, biopolitics, posthumanism

7 lectures  | 28 hours

Τhe course explores the mythologies of the future in the age of digital identities, posthumanism and the rise of artificial intelligence. Episodes from the Black Mirror TV series are taken as a starting point and as fictional or semi fictional examples of interpretation. The famous series tackles key issues of contemporary society shaped by the rise of new technologies, media and extensions of man. The main topics dealt by the course revolve around the problems of anthropotechincs, biopolitics and posthumanism. Focusing on different, mostly dystopian anxieties of the contemporary Western world, the course also tries to track the possible social and political consequences of the new techniques of producing, breeding and controlling people (anthropotechnics).

Some of the key authors discussed in the course include: Michel Foucault, Jean Baudrillard, Guy Debord, Marshall McLuhan, Ray Kurzweil, Peter Sloterdijk.

Topics:

1. The roots of Black Mirror: Television culture and the angst of an epoch. The Twilight Zone and Black Mirror. The end of postmodernity.
2. Anthropotechnics: the making of man. Ideology versus technology.
3. The metaphor of Black Mirror. Imagining identity: the self from the screen.
4. The society of the spectacle. Postpolitics in the digital culture of screens and mobile gadgets.
5. Glimpses of postsociety: survival strategies in the age of narcissism.
6. Surveillance culture and (post)privacy.
7. Mediated reason: hyperreality and simulation.
8. Technology and the human condition.
9. Artificial intelligence and memory. The posthuman extensions of man.
10. Biopolitics and the society of control.
11. Mythologies of the future: between dystopia, utopia and retrotopia. The future as a past.
12. In the age of porn enlightenment.

Schedule:

1. The roots of Black Mirror: Television culture and the angst of an epoch. The Twilight Zone and Black Mirror. The end of postmodernity. Stories and Series. Technology and anthropotechnics: Marx, Heidegger, Sloterdijk, Kurzweil.
2. “Fifteen Million Merits”: Society of the spectacle, capitalist realism
3. “The Waldo Moment”: Postpolitics, society of the spectacle, artificial intelligence
4 “Nosedive”: Imaginary identities, simulation, society of control, surveillance and (post)privacy, survival strategies in the age of narcissism
5. “San Junipero”: Artificial intelligence and memory, the posthuman extensions of man, hyperreality and simulation, technology and the human condition.
6. “Men Against Fire”: Biopolitics, racism, anthropotechnics, technology and ideology.
7. Mythologies of the future: between dystopia, utopia and retrotopia. The future as a past. In the age of porn enlightenment.

About the lecturer (short bio):

Todor Todorov is a Bulgarian philosopher and fiction writer. He is a doctor of philosophy and associate professor at the Department of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. His main fields of study include: History of Philosophy, Cultural Studies, Media and Politics, Media Critique, Ideology and Contemporary Mechanisms of Control. He is currently a lecturer at the Philosophy Department, the Department of Journalism and Mass Communication and the Department of Cultural Studies at Sofia University.


Course language: English


Enroll: please fill the application form here.


Fee: 70 euros (including VAT 24%)


For more information: info@dipke.org

Transdisciplinary Institute for Environmental and Social Studies- TIESS
Thessaloniki
dipke.org

Summer School: Black mirror/ Mythologies of the Future. Anthropotechnics, biopolitics, posthumanism (T. Todorov)

Wednesday 26.6.2019 – Friday 5.7.2019

Τhe course explores the mythologies of the future in the age of digital identities, posthumanism and the rise of artificial intelligence. Episodes from the Black Mirror TV series are taken as a starting point and as fictional or semi fictional examples of interpretation. The famous series tackles key issues of contemporary society shaped by the rise of new technologies, media and extensions of man. The main topics dealt by the course revolve around the problems of anthropotechincs, biopolitics and posthumanism. Focusing on different, mostly dystopian anxieties of the contemporary Western world, the course also tries to track the possible social and political consequences of the new techniques of producing, breeding and controlling people (anthropotechnics).

Some of the key authors discussed in the course include: Michel Foucault, Jean Baudrillard, Guy Debord, Marshall McLuhan, Ray Kurzweil, Peter Sloterdijk.

Topics:

1. The roots of Black Mirror: Television culture and the angst of an epoch. The Twilight Zone and Black Mirror. The end of postmodernity.
2. Anthropotechnics: the making of man. Ideology versus technology.
3. The metaphor of Black Mirror. Imagining identity: the self from the screen.
4. The society of the spectacle. Postpolitics in the digital culture of screens and mobile gadgets.
5. Glimpses of postsociety: survival strategies in the age of narcissism.
6. Surveillance culture and (post)privacy.
7. Mediated reason: hyperreality and simulation.
8. Technology and the human condition.
9. Artificial intelligence and memory. The posthuman extensions of man.
10. Biopolitics and the society of control.
11. Mythologies of the future: between dystopia, utopia and retrotopia. The future as a past.
12. In the age of porn enlightenment.

About the lecturer (short bio):

Todor Todorov is a Bulgarian philosopher and fiction writer. He is a doctor of philosophy and associate professor at the Department of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. His main fields of study include: History of Philosophy, Cultural Studies, Media and Politics, Media Critique, Ideology and Contemporary Mechanisms of Control. He is currently a lecturer at the Philosophy Department, the Department of Journalism and Mass Communication and the Department of Cultural Studies at Sofia University.

Literature:

• Peter Sloterdijk, You Must Change Your Life: On Anthropotechnics, trans. Wieland Hoban, Polity 2012
• Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations, in: Jean Baudrillard, Selected Writings, ed. Mark Poster, Stanford 1988
• Guy Debord, Society of the Spectacle, London 1992
• Christopher Lasch, The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations, New York 1979, 1991
• Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, Cambridge, MIT Press 1994
• Ray Kurzweil, The Age of Spiritual Machines, New York 1999
• Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, New York 2005

Course language: English

The course will also be available via our online platform (livestreaming and video on demand) and will be accessible until the end of July

Subscription: please fill the application form here.

Fee: 100 euros 

or via e-banking:

IBAN/  GR10 0172 2020 0052 0209 2537 315

SWIFT-BIC/ PIRBGRAA – Bank: Piraeus Bank

For more information: info@dipke.org

Transdisciplinary Institute for Environmental and Social Studies- TIESS
I. Dragoumi 24
3rd floor
Thessaloniki
dipke.org, en.dipke.org

 1. Lecturer

  Todor Todorov

 2. From

  Wednesday June 26

 3. To

  Friday July 5

 4. Fee

  100 euro

Seminar | Black mirror: Mythologies of the Future. Anthropotechnics, biopolitics, posthumanism

Wednesday 26.6.2019 – Friday 5.7.2019

Τhe course explores the mythologies of the future in the age of digital identities, posthumanism and the rise of artificial intelligence. Episodes from the Black Mirror TV series are taken as a starting point and as fictional or semi fictional examples of interpretation. The famous series tackles key issues of contemporary society shaped by the rise of new technologies, media and extensions of man. The main topics dealt by the course revolve around the problems of anthropotechincs, biopolitics and posthumanism. Focusing on different, mostly dystopian anxieties of the contemporary Western world, the course also tries to track the possible social and political consequences of the new techniques of producing, breeding and controlling people (anthropotechnics).

Some of the key authors discussed in the course include: Michel Foucault, Jean Baudrillard, Guy Debord, Marshall McLuhan, Ray Kurzweil, Peter Sloterdijk.

Topics:

1. The roots of Black Mirror: Television culture and the angst of an epoch. The Twilight Zone and Black Mirror. The end of postmodernity.
2. Anthropotechnics: the making of man. Ideology versus technology.
3. The metaphor of Black Mirror. Imagining identity: the self from the screen.
4. The society of the spectacle. Postpolitics in the digital culture of screens and mobile gadgets.
5. Glimpses of postsociety: survival strategies in the age of narcissism.
6. Surveillance culture and (post)privacy.
7. Mediated reason: hyperreality and simulation.
8. Technology and the human condition.
9. Artificial intelligence and memory. The posthuman extensions of man.
10. Biopolitics and the society of control.
11. Mythologies of the future: between dystopia, utopia and retrotopia. The future as a past.
12. In the age of porn enlightenment.

About the lecturer (short bio):

Todor Todorov is a Bulgarian philosopher and fiction writer. He is a doctor of philosophy and associate professor at the Department of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. His main fields of study include: History of Philosophy, Cultural Studies, Media and Politics, Media Critique, Ideology and Contemporary Mechanisms of Control. He is currently a lecturer at the Philosophy Department, the Department of Journalism and Mass Communication and the Department of Cultural Studies at Sofia University.

Literature:

• Peter Sloterdijk, You Must Change Your Life: On Anthropotechnics, trans. Wieland Hoban, Polity 2012
• Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations, in: Jean Baudrillard, Selected Writings, ed. Mark Poster, Stanford 1988
• Guy Debord, Society of the Spectacle, London 1992
• Christopher Lasch, The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations, New York 1979, 1991
• Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, Cambridge, MIT Press 1994
• Ray Kurzweil, The Age of Spiritual Machines, New York 1999
• Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, New York 2005

Course language: English

Schedule*:

26.6.2019 Wednesday – 09.45 – 13.45 / The roots of Black Mirror: Television culture and the angst of an epoch. The Twilight Zone and Black Mirror. The end of postmodernity. Stories and Series. Technology and anthropotechnics: Marx, Heidegger, Sloterdijk, Kurzweil.
27.6.2019 Thursday – 09.45 – 13.45 / “Fifteen Million Merits”: Society of the spectacle, capitalist realism
28.6.2019 Friday – 09.45 – 13.45 / “The Waldo Moment”: Postpolitics, society of the spectacle, artificial intelligence
1.7.2019 Monday – 09.45 – 13.45 / Nosedive”, “Arkangel”: Imaginary identities, simulation, society of control, surveillance and (post)privacy, survival strategies in the age of narcissism
2.7.2019 Tuesday – 09.45 – 13.45 / San Junipero”, “The Entire History of You”: Artificial intelligence and memory, the posthuman extensions of man, hyperreality and simulation, technology and the human condition.
3.7.2019 Wednesday 09.45 – 13.45 / “Men Against Fire”: Biopolitics, racism, anthropotechnics, technology and ideology.
5.7.2019 Friday – 09.45 – 13.45 / Mythologies of the future: between dystopia, utopia and retrotopia. The future as a past. In the age of porn enlightenment. Presentations and some concluding remarks.

*There might be some changes in the schedule

Fee: 100 euros

The course will also be available via our online platform (livestreaming and video) and will be accessible until the end of July.

Subscription: please fill the application form here.

and deposit 100 euros

IBAN:  GR10 0172 2020 0052 0209 2537 315

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Bank: Piraeus Bank

For more information: info@dipke.org

Transdisciplinary Institute for Environmental and Social Studies- TIESS
I. Dragoumi 24
3rd floor
Thessaloniki
dipke.org