Σεμινάρια | Seminars

Michel Foucault: Αρχαιολογία, γενεαλογία, βιοπολιτική | Θανάσης Λάγιος

16 Φεβρουαρίου- 6 Απριλίου 2023 | Πέμπτη 6-8μμ |

8 συναντήσεις | 16 ώρες | Ζωντανά μέσω zoom

Δήλωση συμμετοχής: εδώ |


| Διαδικτυακά σεμινάρια ασύγχρονης παρακολούθησης | Online courses

| Η εγγραφή στα σεμινάρια είναι ανοιχτή | Open enrollenment

| Πληροφορίες | info@dipke.org


Λογοτεχνία, αισθητική και σύγχρονη τέχνη | Arts and Aesthetics


H μετάβαση από τη μοντέρνα στη σύγχρονη τέχνη | Aντιγόνη Πασίδη | 10 ώρες


Λογοτεχνία και (αντι)εξουσία | Α’ & Β’ κύκλος | Κώστα Δεσποινιάδης | 28 ώρες


Οι σχέσεις λογοτεχνίας και φιλοσοφίας στον Samuel Beckett: Το αισθητικό υπόβαθρο της γραφής Ι & ΙΙ | Θωμάς Συμεωνίδης | 20 ώρες


Ανθρωπολογία και πολιτισμικές σπουδές | Anthropology and Cutlural studies


Ανθρωπολογία και ψηφιακοί πολιτισμοί | Πέτρος Πετρίδης | 18 ώρες

Mythologies of the Future. Anthropotechnics, biopolitics, posthumanism | Todor Todorov | 20 hours | English

Politics of the image. The Culture of Photographic Experience | Todor Todorov | 14 hours | English


Φιλοσοφία | Philosophy


Michel Foucault: Αρχαιολογία, γενεαλογία, βιοπολιτική | Θανάσης Λάγιος | 16 ώρες


Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Κορνήλιου Καστοριάδη | Αλέξανδρος Σχισμένος | 12 ώρες


Περιβάλλον | Environment


Εισαγωγή στη Διεθνή Περιβαλλοντική Πολιτική | Αστέριος Τσιουμάνης | 12 ώρες


Ανοιχτά σεμινάρια, εργαστήρια, ομιλίες || Open seminars & workshops


Χρέος και ελευθερία, από την εποχή της χρηματιστικοποίησης στην εποχή του Χαμουραμπί | Σπύρος Μαρκέτος | 8 ώρες


Εργαστήριο | ΚΑΛΟ και κοινά | Β. Κωστάκης | Σ. Αδάμ | Α. Κιουπκιολής


Εργαστήριο | Αποανάπτυξη και βασικό καθολικό εισόδημα | Degrowth and Universal Basic Income | Π. Πετρίδης | Χ. Παπαδοπούλου | V. LiegeyΗ περιβαλλοντική κρίση στη δεκαετία που έρχεται | Αστέριος Τσιουμάνης, Έλσα Τσιουμάνη | 2 ώρες


Open Seminar | Introducing environmental rights | Elsa Tsioumani | Asterios Tsioumanis


Open seminar | Human rights and the conservation and sustainable use of biological diversity | Nicole Schabus | Georgina Catacora-Vargas


Ομιλία | Ο Άμλετ του Καρλ Σμιτ. Σοβαρότητα, παιχνίδι και το πολιτικό | Ηρακλής Πεκιαρίδης


Ομιλία | Μια ελευθεριακή κριτική στην Οκτωβριανή Επανάσταση | Κώστας Δεσποινιάδης


Ομιλία | Τεχνική ορθολογικότητα και ανθρώπινη πράξη | Ζήσης Σαρίκας


Ομιλία | Ρατσισμός και ατομικισμός. Η ανατομία ενός μοντέρνου υβριδίου | Γιάννης Δ. Ιωαννίδης


Σεμινάρια που έγιναν στο παρελθόν και δεν διατίθενται πλέον |Previous seminars


Απουσία και διεκδίκηση. Εξερευνώντας την αναπαράσταση των γυναικών στην τέχνη | Ζωή Δάβαρη


Σεξουαλικότητα και επικοινωνία |Ευάγγελος Λιότζης | 20 ώρες


Ζώα και ηθική | Σταύρος Καραγεωργάκης | 10 ώρες


Περιβαλλοντική Φιλοσοφία | Σταύρος Καραγεωργάκης | 10 ώρες


Διδάσκοντας το Ολοκαύτωμα μέσα από τη Λογοτεχνία και τον Κινηματογράφο | Σωτηρία Καλασαρίδου |10 ώρες


Εισαγωγή στη Δημιουργική Γραφή | Δημήτρης Νάσκος | 16 ώρες


Κρίση και υπαρξιακή αβεβαιότητα στην κοινωνική θεωρία | Βασίλης Γρόλλιος | 16 ώρες


Θερινό σεμινάριο: Η πολιορκημένη υποκειμενικότητα: Φαινομενολογία και Υπαρξισμοί στον 20ό αιώνα | Φώτης Τερζάκης | 20 ώρες


Θερινό σεμινάριο: Ο γερμανικός ιδεαλισμός και η ανάπτυξη της διαλεκτικής συνείδησης | Φώτης Τερζάκης | 20 ώρες


Θερινό σεμινάριο: Η Σχολή της Φρανκφούρτης και η Κριτική Θεωρία | Φώτης Τερζάκης | 20 ώρες

Τί είναι η φιλοσοφία; | Φώτης Τερζάκης | 4 ώρες 


Ανοιχτό σεμινάριο | Μεταφραστικά εργαλεία, Μνήμες και Βάσεις Ορολογίας

For more| info@dipke.org

Summer School: Black mirror/ Mythologies of the Future. Anthropotechnics, biopolitics, posthumanism (T. Todorov)

Wednesday 26.6.2019 – Friday 5.7.2019

Τhe course explores the mythologies of the future in the age of digital identities, posthumanism and the rise of artificial intelligence. Episodes from the Black Mirror TV series are taken as a starting point and as fictional or semi fictional examples of interpretation. The famous series tackles key issues of contemporary society shaped by the rise of new technologies, media and extensions of man. The main topics dealt by the course revolve around the problems of anthropotechincs, biopolitics and posthumanism. Focusing on different, mostly dystopian anxieties of the contemporary Western world, the course also tries to track the possible social and political consequences of the new techniques of producing, breeding and controlling people (anthropotechnics).

Some of the key authors discussed in the course include: Michel Foucault, Jean Baudrillard, Guy Debord, Marshall McLuhan, Ray Kurzweil, Peter Sloterdijk.

Topics:

1. The roots of Black Mirror: Television culture and the angst of an epoch. The Twilight Zone and Black Mirror. The end of postmodernity.
2. Anthropotechnics: the making of man. Ideology versus technology.
3. The metaphor of Black Mirror. Imagining identity: the self from the screen.
4. The society of the spectacle. Postpolitics in the digital culture of screens and mobile gadgets.
5. Glimpses of postsociety: survival strategies in the age of narcissism.
6. Surveillance culture and (post)privacy.
7. Mediated reason: hyperreality and simulation.
8. Technology and the human condition.
9. Artificial intelligence and memory. The posthuman extensions of man.
10. Biopolitics and the society of control.
11. Mythologies of the future: between dystopia, utopia and retrotopia. The future as a past.
12. In the age of porn enlightenment.

About the lecturer (short bio):

Todor Todorov is a Bulgarian philosopher and fiction writer. He is a doctor of philosophy and associate professor at the Department of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. His main fields of study include: History of Philosophy, Cultural Studies, Media and Politics, Media Critique, Ideology and Contemporary Mechanisms of Control. He is currently a lecturer at the Philosophy Department, the Department of Journalism and Mass Communication and the Department of Cultural Studies at Sofia University.

Literature:

• Peter Sloterdijk, You Must Change Your Life: On Anthropotechnics, trans. Wieland Hoban, Polity 2012
• Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations, in: Jean Baudrillard, Selected Writings, ed. Mark Poster, Stanford 1988
• Guy Debord, Society of the Spectacle, London 1992
• Christopher Lasch, The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations, New York 1979, 1991
• Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, Cambridge, MIT Press 1994
• Ray Kurzweil, The Age of Spiritual Machines, New York 1999
• Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, New York 2005

Course language: English

The course will also be available via our online platform (livestreaming and video on demand) and will be accessible until the end of July

Subscription: please fill the application form here.

Fee: 100 euros 

or via e-banking:

IBAN/  GR10 0172 2020 0052 0209 2537 315

SWIFT-BIC/ PIRBGRAA – Bank: Piraeus Bank

For more information: info@dipke.org

Transdisciplinary Institute for Environmental and Social Studies- TIESS
I. Dragoumi 24
3rd floor
Thessaloniki
dipke.org, en.dipke.org

 1. Lecturer

  Todor Todorov

 2. From

  Wednesday June 26

 3. To

  Friday July 5

 4. Fee

  100 euro

Seminar | Black mirror: Mythologies of the Future. Anthropotechnics, biopolitics, posthumanism

Wednesday 26.6.2019 – Friday 5.7.2019

Τhe course explores the mythologies of the future in the age of digital identities, posthumanism and the rise of artificial intelligence. Episodes from the Black Mirror TV series are taken as a starting point and as fictional or semi fictional examples of interpretation. The famous series tackles key issues of contemporary society shaped by the rise of new technologies, media and extensions of man. The main topics dealt by the course revolve around the problems of anthropotechincs, biopolitics and posthumanism. Focusing on different, mostly dystopian anxieties of the contemporary Western world, the course also tries to track the possible social and political consequences of the new techniques of producing, breeding and controlling people (anthropotechnics).

Some of the key authors discussed in the course include: Michel Foucault, Jean Baudrillard, Guy Debord, Marshall McLuhan, Ray Kurzweil, Peter Sloterdijk.

Topics:

1. The roots of Black Mirror: Television culture and the angst of an epoch. The Twilight Zone and Black Mirror. The end of postmodernity.
2. Anthropotechnics: the making of man. Ideology versus technology.
3. The metaphor of Black Mirror. Imagining identity: the self from the screen.
4. The society of the spectacle. Postpolitics in the digital culture of screens and mobile gadgets.
5. Glimpses of postsociety: survival strategies in the age of narcissism.
6. Surveillance culture and (post)privacy.
7. Mediated reason: hyperreality and simulation.
8. Technology and the human condition.
9. Artificial intelligence and memory. The posthuman extensions of man.
10. Biopolitics and the society of control.
11. Mythologies of the future: between dystopia, utopia and retrotopia. The future as a past.
12. In the age of porn enlightenment.

About the lecturer (short bio):

Todor Todorov is a Bulgarian philosopher and fiction writer. He is a doctor of philosophy and associate professor at the Department of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. His main fields of study include: History of Philosophy, Cultural Studies, Media and Politics, Media Critique, Ideology and Contemporary Mechanisms of Control. He is currently a lecturer at the Philosophy Department, the Department of Journalism and Mass Communication and the Department of Cultural Studies at Sofia University.

Literature:

• Peter Sloterdijk, You Must Change Your Life: On Anthropotechnics, trans. Wieland Hoban, Polity 2012
• Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations, in: Jean Baudrillard, Selected Writings, ed. Mark Poster, Stanford 1988
• Guy Debord, Society of the Spectacle, London 1992
• Christopher Lasch, The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations, New York 1979, 1991
• Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, Cambridge, MIT Press 1994
• Ray Kurzweil, The Age of Spiritual Machines, New York 1999
• Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, New York 2005

Course language: English

Schedule*:

26.6.2019 Wednesday – 09.45 – 13.45 / The roots of Black Mirror: Television culture and the angst of an epoch. The Twilight Zone and Black Mirror. The end of postmodernity. Stories and Series. Technology and anthropotechnics: Marx, Heidegger, Sloterdijk, Kurzweil.
27.6.2019 Thursday – 09.45 – 13.45 / “Fifteen Million Merits”: Society of the spectacle, capitalist realism
28.6.2019 Friday – 09.45 – 13.45 / “The Waldo Moment”: Postpolitics, society of the spectacle, artificial intelligence
1.7.2019 Monday – 09.45 – 13.45 / Nosedive”, “Arkangel”: Imaginary identities, simulation, society of control, surveillance and (post)privacy, survival strategies in the age of narcissism
2.7.2019 Tuesday – 09.45 – 13.45 / San Junipero”, “The Entire History of You”: Artificial intelligence and memory, the posthuman extensions of man, hyperreality and simulation, technology and the human condition.
3.7.2019 Wednesday 09.45 – 13.45 / “Men Against Fire”: Biopolitics, racism, anthropotechnics, technology and ideology.
5.7.2019 Friday – 09.45 – 13.45 / Mythologies of the future: between dystopia, utopia and retrotopia. The future as a past. In the age of porn enlightenment. Presentations and some concluding remarks.

*There might be some changes in the schedule

Fee: 100 euros

The course will also be available via our online platform (livestreaming and video) and will be accessible until the end of July.

Subscription: please fill the application form here.

and deposit 100 euros

IBAN:  GR10 0172 2020 0052 0209 2537 315

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Bank: Piraeus Bank

For more information: info@dipke.org

Transdisciplinary Institute for Environmental and Social Studies- TIESS
I. Dragoumi 24
3rd floor
Thessaloniki
dipke.org