Η Σχολή της Φρανκφούρτης και η Κριτική Θεωρία (διαδικτυακό σεμινάριο)

Διάρκεια σεμιναρίου: 10 διαλέξεις/ 20 ώρες Αναλυτικό περιεχόμενο: 1: Η δημιουργία τού «Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών» και η πρώιμη ιστορία του ως το 1930. 2: Το…