Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Γιάννης Μάγγος, Η υπόθεση του Βασίλειου Μάγγου | Yannis Maggos, The case of Vassilios Maggos

  • από

—Scroll down for English—

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί επεξεργασμένη μορφή της ομιλίας που έδωσε ο Γιάννης Μάγγος στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβρη του 2023, στα πλαίσια της διήμερης συνάντησης για τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος, που διοργάνωσε το Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών.

Δημοσιεύεται στα ελληνικά και τα αγγλικά πλαίσια της πανελλαδικής δράσης για την υπόθεση του Βασίλειου Μάγγου (23-24 Γενάρη 2024).

Διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορευματικούς σκοπούς.


Γιάννης Μάγγος, Η υπόθεση του Βασίλη Μάγγου


Yannis Maggos, The case of Vassilios Maggos

The following text is an edited version of the speech given by Yannis Maggos in Thessaloniki in October 2023, in the context of the two-day meeting on environmental defenders, organised by the Transdisciplinary Institute for Environmental and Social Studies.

It is published in the context of the nationwide action on the case of Vassilios Maggos (23-24 January 2024).

Freely available for non-commercial purposes

TIESS

January 2024