Πώς η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να μετριάσει την κλιματική κρίση. Εναλλακτικές λύσεις για την ανατροπή του αγροδιατροφικού συστήματος.

Eduard Hernández Nualart* Αυτήν τη στιγμή, σε όλο τον κόσμο αναδύονται λαϊκά κινήματα και λαμβάνουν χώρα μεγάλες διαδηλώσεις πολιτικής ανυπακοής κατά αυταρχικών κυβερνήσεων. Χρειάζεται περισσότερη…

Πολλές λύσεις μικρής κλίμακας

 Stephanie Wild* Ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και διανέμουμε τρόφιμα συμβάλλει περίπου στο 30% (IPCC 2019) των εκπομπών που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Η εκκαθάριση…