Σεμινάριο: Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Κορνήλιου Καστοριάδη (Αλέξανδρος Σχισμένος)

Τρίτη 3 Νοεμβρίου – Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2020// 3 εβδομάδες- 6 συναντήσεις- 12 ώρες // //Με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης τόσο σε ζωντανή ροή (live streaming),…