Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

περιβαλλοντικά δικαιώματα

Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον στην ΕΕ. Ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο

  • από

Τίτλος: Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον στην ΕΕ. Ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο Εκδότης: Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών 2023 Επιμέλεια: Αστέριος Τσιουμάνης Περιεχόμενα ΠρόλογοςΑστέριος Τσιουμάνης Περιβαλλοντικά… Περισσότερα »Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον στην ΕΕ. Ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο

HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT IN THE EU | Τowards an inclusive debate

  • από

Scroll down for english

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον είναι αλληλένδετα. Από τη μία πλευρά, ένα ασφαλές, υγιές περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση ενός φάσματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή, την υγεία, τα τρόφιμα και το νερό. Από την άλλη, η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενώ είναι μάλλον αυτονόητο ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού εξαρτιόταν πάντα από το φυσικό περιβάλλον, η έκταση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που μπορεί να προκαλέσουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχει αναγνωριστεί μόλις πρόσφατα. Έτσι, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, δηλαδή τα δικαιώματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, δεν περιλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948.

Περισσότερα »HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT IN THE EU | Τowards an inclusive debate