Ο γερμανικός ιδεαλισμός και η ανάπτυξη της διαλεκτικής συνείδησης (διαδικτυακό σεμινάριο)

10 συναντήσεις// 20 ώρες Περιγραφή σεμιναρίου: 1. Η ζωή και το έργο τού Ιμμάνουελ Καντ 2. Καντιανή γνωσιοθεωρία, και η αποκαθήλωση της μεταφυσικής (η Κριτική…