Σεμινάριο: Ανθρωπολογία και ψηφιακοί πολιτισμοί: Κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις (Πέτρος Πετρίδης)

19 Οκτωβρίου – 14 Δεκεμβρίου 2020// 8 εβδομάδες – 16 ώρες// Περίληψη σεμιναρίου: Το σεμινάριο φιλοδοξεί να εισαγάγει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στο πεδίο…