Πολλές λύσεις μικρής κλίμακας

 Stephanie Wild* Ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και διανέμουμε τρόφιμα συμβάλλει περίπου στο 30% (IPCC 2019) των εκπομπών που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Η εκκαθάριση…